Doç. Dr. SÜLEYMAN ERİM ERHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SÜLEYMAN ERİM ERHAN

T: (0282) 250 3210

M seerhan@nku.edu.tr

W seerhan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Doğu Anadolu Bölgesi il merkezlerinde beden eğitimi dersinin işlenebilirliği, beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları ve bunların öğrenci tutumları üzerine etkisi (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2006
Tez: Erkeklerde sigara içiminin neden olduğu olumsuz akciğer fonksiyonları üzerine meyve tüketimi ve fiziksel aktivitenin etkisi (2006)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
2018-
Yrd. Doç. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / REKREASYON BÖLÜMÜ
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Rekreasyon
Motor Davranış
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Güneş Erdoğan N., ERHAN S. E., Kış Sporları İle İlgilenen Sporcuların Sporda İmgeleme İle Sportif Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, vol. 1, pp. 15-23, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. YILDIZ M. E., ERHAN S. E., Kış Sporu İle Uğraşan Sporcuların Psikolojik Becerilerinin İncelenmesi, Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi, vol. 1, pp. 24-32, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. BEDİR D., ERHAN S. E., AKKUŞ Y., Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Sporcuların Psikolojik Becerilerini Etkiler Mi?, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 21, pp. 40-49, 2019.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. DOĞAR Y., BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., Investigation of the self-efficacy and occupational attitude of students of the recreation Department of Tourism and Sport Sciences Faculties of Gazi and Atatürk Universities, Turkey, Education Research and Reviews, vol. 14, pp. 44-50, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
5. ERHAN S. E., GEREK Z., BEDİR D., The Role of Hand, Eye, and Ear Lateralization in the Sense of Rhythm of the Athletes, Journal of Education and Training Studies, vol. 6, pp. 63-71, 2018.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
6. BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., ÖNAL L., Investigation of the Relationship between Time Management Skills and Free Time Management Skills of Academic Personnel and Their Satisfaction with Life, Journal of Management Studies and Business, vol. 2, pp. 52-59, 2017.
Özgün Makale OPEN-J Gate Erişim Linki
7. BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., BEDİR F., YAZICI A. G., The Effects of Basic Psychological Needs on Psychological Skills of Athletes, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, pp. 356-366, 2017.
Özgün Makale ROAD Erişim Linki
8. GÜLER M. Ş., ERHAN S. E., The Evaluation of Mental Abilities of Athletes in Different Branches, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, pp. 311-331, 2017.
Özgün Makale ROAD Erişim Linki
9. ERHAN S. E., BEDİR D., GÜLER M. Ş., ÖZTAŞYONAR Y., Psychological Skills Analysis of Students Studying at Ataturk University Faculty of Sports Science, International Journal of Sport Studies, vol. 6, pp. 667-675, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
10. SHOKOUFEH S., ERHAN S. E., Personality and Aggression Compared between Sportsman and Non-Sportsmen in Erzurum Province, International Journal of Sports Science, vol. 6, pp. 27-31, 2016.
Özgün Makale Index Copernius Erişim Linki
11. ERHAN S. E., ŞEN İ., KALDIRIMCI M., The Effect of Smoking Fruit Consumption and Physical Activity on Lung Funtions in Males, Journal of Sport and Exercise Physiology, vol. 2, pp. 6-14, 2016.
Özgün Makale
12. AKTAŞ İ., ERHAN S. E., Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk AlmaDüzeylerinin İncelenmesi Erzurum İli Örneği, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2, pp. 40-51, 2015.
Özgün Makale ISI Erişim Linki
13. ERHAN S. E., AĞDUMAN F., GEREK Z., Study of Decision Making Strategies of Players Having Competed in European Mixed Curling Championship, RESEARCH JOURNAL OF SPORT SCIENCES, vol. 3, pp. 249-253, 2015.
Özgün Makale CABI Index
14. DURSUN O. B., ERHAN S. E., ÖZHAN İBİŞ E., ESİN İ. S., KELEŞ S., ŞİRİNKAN A., YÖRÜK Ö., ACAR E., BEYHUN N. E., The Effect of Ice Skating on Psychological Well Being and Sleep Quality of Children with Visual or Hearing Impairment, Disability and Rehabilitation, vol. 37, pp. 783-789, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. AĞDUMAN F., ERHAN S. E., Analysis of The Leisure Motivations and Satisfactions of the Students Studying at Different Departments of Ataturk University, Journal of Health, Sport and Tourism, vol. 6, pp. 78-83, 2015.
Özgün Makale
16. ERHAN S. E., TAMER K., Doğu Anadolu Bölgesi İl Merkezlerinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları İle Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi, ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol. 11, pp. 25-37, 2014.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
17. KELEŞ S., ÖNDAŞ O., EKİNCİ M., ŞENER M. T., ERHAN S. E., ŞİRİNKAN A., AKYOL SALMAN İ., KOÇER İ., BAYKAL O., Paintball-Related Ocular Trauma: Paintball or Painball?, Medical Science Monitor, vol. 20, pp. 564-568, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. ERHAN S. E., The study of tendency and passion of sport among the sport college students in Ataturk University, Life Science Journal, vol. 10, pp. 551-555, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
19. ŞİRİNKAN A., ERHAN S. E., Investigation for Reasons of Participation and the Way of Assesment in This Participation of Winter Sports Activities Among Students School of Physical Education and Sports in Atatürk University, International Journal of Sport Studies, vol. 3, pp. 505-509, 2013.
Özgün Makale
20. ERHAN S. E., ŞİRİNKAN A., AĞDUMAN F., GÜLBAHÇE Ö., Study of Various Leisure Time Activities of the Students of Recreation Training Department (Erzurum Case), International Journal of Sport Studies, vol. 3, pp. 414-418, 2013.
Özgün Makale Erişim Linki
21. BİRİNCİ R., SİVRİKAYA A. H., ERHAN S. E., Farklı Branşlardaki Erkek Sporcuların Öfke ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi, Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol. 4, pp. 16-22, 2012.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., Boş Zaman Stres İle Başa Çıkma İnanış Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 18, ss. 9-16, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. ERHAN S. E., GÜLER M. Ş., AĞDUMAN F., GEREK Z., Ottawa Mental Yetenek Değerlendirme Ölçeği III’ün Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt 2, ss. 33-39, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ERHAN S. E., BEDİR D., GÜLER M. Ş., AĞDUMAN F., Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 17, ss. 59-71, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ERHAN S. E., ŞİRİNKAN A., ÖZTÜRK M. E., Atatürk Üniversitesi BESYO Farklı Bölümlerinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin KPSS Kaygısı Umutsuzluk Düzeyleri veİş Bulma Endişelerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 221-235, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. ERDOĞAN O., ERHAN S. E., ŞEN İ., EROĞLU H., SPORCULARDA FARKLI DOZLARDA KAFEİN KULLANIMININ METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 11, ss. 21-28, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
6. ERHAN S. E., TAMER K., Doğu Anadolu Bölgesi İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersi İçin Gereken Tesis Araç Gereç Durumları İle Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkiler, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 11, ss. 57-66, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN
7. ERHAN S. E., HAZAR M., TEKİN M., Satranç Oynayan ve Oynamayan İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 11, ss. 1-8, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
8. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., ERHAN S. E., Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme Ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi, Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt 11, ss. 42-56, 2009.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERHAN S. E., Doğu Anadolu Bölgesi İl Merkezinde Beden Eğitimi Dersinin İşlenebilirliği, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sorunları ve Bunların Öğrenci Tutumları Üzerine Etkisi, Yayın Yeri: Akademisyen, Editör: Yasin Dilmen, 2016.
Bilimsel Kitap
2. ERHAN S. E., ERHAN K., Coğrafya’ya Adanmış Bir Ömür, Bölüm: Gerede Arkot Dağının Kış Turizm Potansiyeli, Yayın Yeri: Pegem, Editör: Prof.Dr. Serhat Zaman, Doç.Dr. Ogün Coşkun, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GEREK Z., AÇILMIŞ H., BEDİR D., AĞDUMAN F., ERHAN S. E., Konservatuar ve Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Giren Aday Öğrencilerin Genel Öz Yeterlik ve Başetme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (31.10.2018-03.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. Tsuda E., Ward P., Jacqueline G., ERHAN S. E., Examining the Efficacy of the Tasks Framed by the Stages of Game Development on Upper Elementary Students’ Learning in Tennis, Association Internationale des Ecoles Superieures d’Education Physique International Association for Physical Education in Higher Education (25.07.2018-28.07.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. BEDİR F., ÖNAL L., BEDİR D., ERHAN S. E., GEREK Z., MIZRAK O., Relationship between emotional labor behavior and communication skills ofvolunteers at European Youth Olympic Winter Festival 2017, 9th INTERNATIONAL SPORT BUSINESS SYMPOSIUM (19.02.2018-22.02.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. Ward P., Higginson K., Cho K., Li Y., Goodway J., Park S. Y., Oh D., ERHAN S. E., Impact of Teacher Training on Enacted Teaching and Student Learning, Peer-Reviewed Symposia: Part II (15.12.2017-17.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖNAL L., BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., Akademik Personelin Zaman ve Boş Zaman Yönetimleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkininıncelenmesi, 15th International Sport Science Congress (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
6. ERHAN S. E., BEDİR D., PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
7. ŞEN İ., BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., Spor Bilimleri Ve Turizim Fakültelerindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Öz Yeterlilikleri VeMesleklerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi, 15th International Sport Science Congress (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
8. BEDİR D., ERHAN S. E., ŞEN İ., BEDİR F., YAZICI A. G., Temel Psikolojik İhtiyaçlann Sporcuların Psikolojik Becerileri Üzerindeki Etkisi, 15th International Sport Science Congress (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
9. YALÇIN E., ERHAN S. E., YAZICI A. G., MOUTHGUARD AWARENESS, SATISFACTION WITH CUSTOM-MADEMOUTHGUARDS, OCCURRENCE OF ORAL TRAUMA, AND USE IN AGROUP OF ELITE BOXERS IN TURKEY, AÇBİD 2017 (17.04.2017-19.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. GEREK Z., ERHAN S. E., ŞEN İ., ÖZTAŞYONAR Y., Comparison of The Social Gender Role Characteristics of Folk Dancers With The Female University Students Who Aren’t Dancers, VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
11. ERHAN S. E., The Study of The Level of Personality and Aggression of Individuals Doing Sports and Those Not Doing Sports, VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES (03.09.2015-06.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
12. ERHAN S. E., GEREK Z., AĞDUMAN F., The Examination of Making Decision Strategies of the Athletes Participating European Mixed Curling Championship, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri Erişim Linki
13. ŞİRİNKAN A., ERHAN S. E., AĞDUMAN F., Investigating Effect of Artistic Gymnastic Program on 10 –15 Years Visually Impaired Elementary School Students’ Physical Development by Brockport Tests, 8th International Conference on Education (05.07.2012-07.07.2012).
Özet bildiri
14. ERHAN S. E., ŞİRİNKAN A., AĞDUMAN F., GÜLBAHÇE Ö., Study of Varıous Leisure Time Activities of the Students’ of Recreation Training Department (Erzurum Case), 8th International Conference on Education (05.07.2012-07.07.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. ERCİŞ S., ŞİRİNKAN A., ERHAN S. E., Eğitilebilir ve Öğretilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilere Uygulanan Özel Hareket Eğitimi Programının Yaşam Kalitelerine Etkisi, Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi (05.11.2009-08.11.2009).
Özet bildiri
16. ÖZTAŞYONAR Y., ERHAN S. E., EROĞLU H., To Investigate of Relationship Between Aerobic and Pulmonary Function In Athletes, IX. International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport (29.05.2009-31.05.2009).
Özet bildiri
17. TEKİN M., ÖZMUTLU İ., ERHAN S. E., Investigation The Thinking and Decision Making Styles of the Student that Participate Special Ability Examination, 10th International Sport Sciences Congress (23.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
18. ERHAN S. E., HAZAR M., TEKİN M., Satranç Oynayan ve Oynamayan İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, 10th International Sport Sciences Congress (23.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
19. BİRİNCİ R., SİVRİKAYA M. H., ERHAN S. E., Farklı Spor Branşlarındaki Erkek Sporcuların Öfke ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (03.11.2006-05.11.2006).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BEDİR F., BEDİR D., ERHAN S. E., GEREK Z., MIZRAK O., ÖNAL L., 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Gönüllülerinin Duygusal Emek Davranışları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 10.SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Kayak Sporlarında Kişilik Özellikler Psikolojik Beceri ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayın Yeri: Gece Akademi.
Uluslararası Kitap
Ulusal Projeler
1. Engelli Çocuklara Buz Sporları Eğitimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.12.2011-23.12.2012.
Üyelikler
Buz Pateni Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-.
Buz Pateni Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2017.
Buz Hokeyi Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı, Başkan, 2013-2014.
Katıldığı Kurslar
Akademik Düzeyde Tübitak Proje Hazırlama Eğitimi, Yer:Erzurum, 10.02.2016-12.02.2016.
Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Kursu, Yer:Erzurum, 13.06.2011-17.06.2011.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilci Kursu, Yer:Ankara, 26.09.2009-27.09.2009.
Aldığı Sertifikalar
Antrenörlük Belgesi, Yer:Erzurum, 31.03.2014-15.04.2014.
Yardımcı Antrenörlük Belgesi, Yer:Erzurum, 26.01.2012-06.02.2016.
Curling Yardımcı Antrenörlük Belgesi, Yer:Ankara, 07.10.2011-18.10.2011.
Yardımcı Antrenörlük Belgesi, Yer:Nevşehir, 01.03.2006-12.03.2006.
1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesi, Yer:Erzurum, 03.05.2004-16.05.2004.
Turistik Tesis İşletmeciliği Eğitim Programı, Yer:Erzurum, 28.04.2003-30.04.2003.
Spor Masörü Belgesi, Yer:Erzincan, 18.11.2002-30.11.2002.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Examining the Motor Competence and Physical Activity of Young Children, Yer:The Ohio State University, 01.09.2016-01.09.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Association Internationale des Ecoles Superieures d’Education Physique International Association for Physical Education in Higher Education, 25.07.2018-28.07.2018.
Peer-Reviewed Symposia: Part II, 15.12.2017-17.12.2017.
8th International Conference on Education, 05.07.2012-07.07.2012.